Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima - sektor

Preuzimanje objave
Naručitelj LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Oznaka/broj 2013/S 006-0062629
Naziv Naknadni radovi na Izgradnji lukobrana u luci Makarska- I. faza
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima - sektor
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45241000-8 Radovi na izgradnji luke
Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave
Proc.vrijed. 1.190.000,00
Datum objave 12.7.2013.
Datum slanja 11.7.2013.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne