Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2013/S 003-0064321
Naziv presvlačenje habajućim slojem asfalta na ŽC 2160 , dionica ŽCP Pustodol-2161
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233120-6 Radovi na izgradnji ceste
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 280.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 18.6.2013. 10:00
Datum objave 19.7.2013.
Datum slanja 18.7.2013.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Poziv na nadmetanje 29.05.2013. 28.05.2013.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija presvlaćenje SV.pdf
Zadnja promjena: 28.5.2013. 14:59:45
Naziv: 1 opće napomena 2160 HS.pdf
Zadnja promjena: 28.5.2013. 15:00:40
Naziv: 2 Ponudbeni troškovnik HS zc2160.pdf
Zadnja promjena: 28.5.2013. 15:01:15
Naziv: 3-1 Grafički prilog 2160.pdf
Zadnja promjena: 28.5.2013. 15:02:03
Naziv: 3-2 Grafički prilog 2160.pdf
Zadnja promjena: 28.5.2013. 15:02:52
Naziv: 3-3 Grafički prilog 2160.pdf
Zadnja promjena: 28.5.2013. 15:03:27
Naziv: 4 Pregledna karta 2160 HS.pdf
Zadnja promjena: 28.5.2013. 15:04:01