Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA
Oznaka/broj 2020/S 0F2-0001506
Naziv Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ruševnog ljetnikovca Gučetić u objekt javne i društvene namjene u Mokošici - Dubrovnik
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.040.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 7.2.2020. 09:00
Datum objave 15.1.2020.
Datum slanja 14.1.2020.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 21.09.2020. 18.09.2020.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DOKUMENTACIJA O NABAVI PROJEKATA ZA LJETNIKOVAC GU...
Zadnja promjena: 14.1.2020. 13:33:30
Naziv: Prilog 2.1. Ljetnikovac Gučrtić Lazarević KE_comp...
Zadnja promjena: 14.1.2020. 13:47:16
Naziv: Prilog 2. 0. PROJEKTNI ZADATAK GUCETIC.pdf
Zadnja promjena: 14.1.2020. 13:47:23
Naziv: Prilog 2. 2. KONZERVATORSKI ELABORAT GUCETIC 2016....
Zadnja promjena: 14.1.2020. 13:47:31
Naziv: Prilog 2. 3. VRTNA STUDIJA GUCETIC 2016.pdf
Zadnja promjena: 14.1.2020. 13:47:43
Naziv: Prilog 2. 4. POSTOJEĆE STANJE GUCETIC pdf.rar
Zadnja promjena: 14.1.2020. 13:47:53
Naziv: Prilog 2. 5. PRIJEDLOG PLANA REVITALIZACIJE LJETNI...
Zadnja promjena: 14.1.2020. 13:47:58
Naziv: Prilog 2. 6. RJEŠENJE O REGISTRACIJI MIN. KULTURE ...
Zadnja promjena: 14.1.2020. 13:48:04
Naziv: Prilog 4. IZJAVA O NEKAZNJAVANJU.docx
Zadnja promjena: 14.1.2020. 13:48:28
Naziv: Prilog 5. POPIS GLAVNIH USLUGA.docx
Zadnja promjena: 14.1.2020. 13:48:32
Naziv: Prilog 6. ZIVOTOPIS.docx
Zadnja promjena: 14.1.2020. 13:48:37

ESPD - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ruševnog ljetnikovca Gučetić u objekt javne i društvene namjene u Mokošici - DubrovnikPovratak na vrh

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju r

Naziv: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju r
Zadnja promjena: 14.1.2020. 14:06:03

Troškovnik - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ruševnog ljetnikovca Gučetić u objekt javne i društvene namjene u Mokošici - DubrovnikPovratak na vrh

Troškovnik - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ruševnog ljetnikovca Gučetić u objekt javne i društvene na...

Naziv: Prilog 1. TROŠKOVNIK GUCETIC.xlsx
Zadnja promjena: 14.1.2020. 14:23:45

Odluke o odabiru - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ruševnog ljetnikovca Gučetić u objekt javne i društvene namjene u Mokošici - DubrovnikPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 9:21:21

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 9:06:06
Naziv: 1. Zahtjevi za pojašnjenjem.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 9:06:40
Naziv: 2.a) odgovor na zahtjev za pojašnjenjem i upotpunj...
Zadnja promjena: 18.5.2020. 9:07:00
Naziv: 2.b) odgovor na zahtjev za pojašnjenjem i upotpunj...
Zadnja promjena: 18.5.2020. 9:07:11
Naziv: 3. Zahtjev za dostavu ažuriranih popratnih dokumen...
Zadnja promjena: 18.5.2020. 9:07:18
Naziv: 4. a) Dostavljeni ažurirani popratni dokumenti.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 9:07:27
Naziv: 4. b) Dostavljeni ažurirani popratni dokumenti.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 9:08:03

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Inicijalna verzija Zapisnika s otvaranja (8).Doc
Zadnja promjena: 7.2.2020. 9:19:00