Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2013/S 002-0070095
Naziv sanacija lokalnih oštećenja na ŽC i LC novim asfaltnim slojem
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233141-9 Radovi na održavanju cesta
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 320.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 29.8.2013. 10:00
Datum objave 12.8.2013.
Datum slanja 9.8.2013.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 15.11.2013. 14.11.2013.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija -sanacija lokalnih oštećenja.pdf
Zadnja promjena: 9.8.2013. 14:14:18
Naziv: 1. opće napomene sanacija oštećenja 2013.pdf
Zadnja promjena: 9.8.2013. 14:14:49
Naziv: 2. Ponudbeni troškovnik sanacija oštećenja 2013.pd...
Zadnja promjena: 9.8.2013. 14:15:22
Naziv: 3. Popis cesta ŽC i LC.pdf
Zadnja promjena: 9.8.2013. 14:15:53
Naziv: 4. Pregledna karta.pdf
Zadnja promjena: 9.8.2013. 14:16:25