Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Oznaka/broj 2020/S 0F2-0013393
Naziv NABAVA ZNANSTVENE OPREME - KOMPLET 6, PONOVLJENI OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI, Grupa 1, 3, 8, 9, 10, 11, 15 i 16
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 42100000-0 Strojevi za proizvodnju i korištenje mehaničke energije
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 981.979,63
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 27.4.2020. 12:00
Datum objave 2.4.2020.
Datum slanja 1.4.2020.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi_Komplet 6_Ponovljeni postup...
Zadnja promjena: 1.4.2020. 16:13:44

ESPD - 1,2,3,4,5,6,7,8Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8NABAVA ZNANSTVENE OPREME - KOMPLET 6, PONOVLJENI O

Naziv: Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8NABAVA ZNANSTVENE OPREME - K...
Zadnja promjena: 1.4.2020. 16:18:34

Troškovnik - Grupa 1. - Sitni vakuumski elementiPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 1. - Sitni vakuumski elementi

Naziv: Grupa 1. Sitni vakuumski elementi.xlsx
Zadnja promjena: 1.4.2020. 16:24:15

Troškovnik - Grupa 3. - Ventili većeg protoka i pripadni manometriPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 3. - Ventili većeg protoka i pripadni manometri

Naziv: Grupa 3. Ventili vec´eg protoka i pripadni manomet...
Zadnja promjena: 1.4.2020. 16:24:30

Troškovnik - Grupa 8. - Usrednjivač signalaPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 8. - Usrednjivač signala

Naziv: Grupa 8. Usrednjivač signala.xls
Zadnja promjena: 1.4.2020. 16:24:38

Troškovnik - Grupa 9. - HV-VF plasma generatorPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 9. - HV-VF plasma generator

Naziv: Grupa 9. HV-VF plasma generator.xls
Zadnja promjena: 1.4.2020. 16:24:47

Troškovnik - Grupa 10. - Plinovi za Glove Box s ventilima i cijevimaPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 10. - Plinovi za Glove Box s ventilima i cijevima

Naziv: Grupa 10. Plinovi za Glove Box s ventilima i cijev...
Zadnja promjena: 1.4.2020. 16:24:54

Troškovnik - Grupa 11. - Ostala sitna oprema (za samoizgradnju sustava za ispumpavanje: SiO2 cijevi, vakuum elementi, adapteri, ventili i plamenici, plinovi za zavarivanje H2, O2, Ar, Ar+H2)Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa 11. - Ostala sitna oprema (za samoizgradnju sustava za ispumpavanje: SiO2 cijevi, vakuum elementi, ad...

Naziv: Grupa 11. Ostala sitna oprema.xlsx
Zadnja promjena: 1.4.2020. 16:25:01

Troškovnik - Grupa 15. - Materijal i izrada nosača tlačne ćelijePovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 15. - Materijal i izrada nosača tlačne ćelije

Naziv: Grupa 15. Materijal izrada nosaca tlacne celije.xl...
Zadnja promjena: 1.4.2020. 16:25:08

Troškovnik - Grupa 16. - Tlačne ćelijePovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 16. - Tlačne ćelije

Naziv: Grupa 16. Tlacˇne c´elije.xls
Zadnja promjena: 1.4.2020. 16:25:16

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda + Upisnik.pdf
Zadnja promjena: 27.4.2020. 12:20:57