Objava - Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD ZADAR
Oznaka/broj 2013/S 014-0090737
Naziv Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra, Narodni trg 1, B. Krnarutića 13 i Š.R.C.“VIŠNJIK“ u 2014. i 2015. godini
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 79713000-5 Čuvarske službe
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 845.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 21.11.2013. 14:00
Datum objave 4.11.2013.
Datum slanja 31.10.2013.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 31.12.2013. 30.12.2013.
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku 07.11.2013. 06.11.2013.
Poziv na nadmetanje 31.10.2013. 30.10.2013.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: DOKUMENTACIJA.pdf
Zadnja promjena: 30.10.2013. 15:11:01
Naziv: Odgovor na I. zahtjev za pojašnjenje.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2013. 10:05:19
Naziv: Odgovor na II. zahtjev za pojašnjenje.PDF
Zadnja promjena: 6.11.2013. 11:13:20