Naručitelj ŠIBENSKO-KNINSKAŽUPANIJA
Broj objave 2020/S 01K-0019147
Predmet koncesije Postojeća luka posebne namjene – sportska luka u Kapriju, otok Kaprije, na području Grada Šibenika
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 150.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 19.06.2020 15:00
Datum objave 20.5.2020.
Datum slanja 19.5.2020.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 17.06.2020. 16.06.2020.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje.doc
Zadnja promjena: 19.5.2020. 13:51:29
Naziv: GRAFIČKI PRIKAZ OBUHVATA KONCESIJE.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2020. 13:53:02
Naziv: Lokacijska informacija.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2020. 13:53:07