Naručitelj ŠIBENSKO-KNINSKAŽUPANIJA
Broj objave 2020/S 01K-0019180
Predmet koncesije pomorsko dobro, sidrište na morskom akvatoriju u uvali Zmorašnji Medoš, k.o. Žirje, otok Kaprije
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 2.202.130,80
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 19.06.2020 15:00
Datum objave 20.5.2020.
Datum slanja 19.5.2020.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 10.06.2020. 09.06.2020.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE.doc
Zadnja promjena: 19.5.2020. 14:55:32
Naziv: GRAFIČKI PRIKAZ OBUHVATA KONCESIJE.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2020. 14:56:19
Naziv: LOKACIJSKA DOZVOLA.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2020. 14:56:24
Naziv: IDEJNI PROJEKT.zip
Zadnja promjena: 19.5.2020. 14:56:35
Naziv: MARITIMNA STUDIJA.zip
Zadnja promjena: 19.5.2020. 14:56:45