Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o.
Oznaka/broj 2020/S 0F2-0021232
Naziv Radovi građenja građevine javne namjene, 2.b. skupine – zagrada za sport i rekreaciju i prateći sadržaji uz osnovnu školu
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45212225-9 Građevinski radovi na sportskoj dvorani
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 19.305.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.6.2020. 10:00
Datum objave 5.6.2020.
Datum slanja 4.6.2020.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija_o_nabavi.pdf
Zadnja promjena: 3.6.2020. 14:40:20
Naziv: Prilog III - Dužina trajanja jamstva.docx
Zadnja promjena: 3.6.2020. 14:40:32
Naziv: Za Prilog IV. - Poveznica za preuzimanje projektne...
Zadnja promjena: 3.6.2020. 14:40:38
Naziv: Prilog V. - OBRAZAC - Izjava o referencama.docx
Zadnja promjena: 3.6.2020. 14:40:40

ESPD - Radovi građenja građevine javne namjene, 2.b. skupine – zagrada za sport i rekreaciju i prateći sadržaji uz osnovnu školuPovratak na vrh

Radovi građenja građevine javne namjene, 2.b. skup

Naziv: Radovi građenja građevine javne namjene, 2.b. skup
Zadnja promjena: 3.6.2020. 14:47:40

Troškovnik - Radovi građenja građevine javne namjene, 2.b. skupine – zagrada za sport i rekreaciju i prateći sadržaji uz osnovnu školuPovratak na vrh

Troškovnik - Radovi građenja građevine javne namjene, 2.b. skupine – zagrada za sport i rekreaciju i prateći sadržaji uz...

Naziv: Prilog I - TROŠKOVNIK 2.xlsx
Zadnja promjena: 15.6.2020. 16:25:02

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje - izmjena troškovnika.pdf
Zadnja promjena: 15.6.2020. 16:26:01

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda s Upisnicima.pd...
Zadnja promjena: 25.6.2020. 10:35:59