Objava - Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD KOPRIVNICA
Oznaka/broj 2020/S 0F3-0023520
Naziv Deratizacija i dezinsekcija na području grada Koprivnice i za potrebe proračunskih korisnika
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 90923000-3 Usluge deratizacije
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 230.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 2.6.2020. 10:00
Datum objave 26.6.2020.
Datum slanja 25.6.2020.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o nadmetanju 13.05.2020. 12.05.2020.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DON - deratizacija i dezinsekcije final 11.5.pdf
Zadnja promjena: 12.5.2020. 11:06:43
Naziv: obrazac I. - izjava o odazivu na hitnu intervencij...
Zadnja promjena: 11.5.2020. 22:55:36
Naziv: obrazac II. - izjava o adresi mjesta stalne pripra...
Zadnja promjena: 11.5.2020. 22:55:42
Naziv: popis potencijalnih žarišta ličinki - prilog 2.pdf
Zadnja promjena: 11.5.2020. 22:59:17
Naziv: program i plan dezinsekcije, dezinfekcije i derati...
Zadnja promjena: 11.5.2020. 22:57:31
Naziv: Program mjera dezinsekcije i deratizacije - prilog...
Zadnja promjena: 11.5.2020. 22:57:53

ESPD - Deratizacija i dezinsekcija na području grada Koprivnice i za potrebe proračunskih korisnikaPovratak na vrh

Deratizacija i dezinsekcija na području grada Koprivnice i za potrebe proračunskih korisnika

Naziv: Deratizacija i dezinsekcija na području grada Kop...
Zadnja promjena: 11.5.2020. 23:06:46

Troškovnik - Deratizacija i dezinsekcija na području grada Koprivnice i za potrebe proračunskih korisnikaPovratak na vrh

Troškovnik - Deratizacija i dezinsekcija na području grada Koprivnice i za potrebe proračunskih korisnika

Naziv: PRILOG 1 Troškovnik- DERATIZACIJA -2020.xlsx
Zadnja promjena: 11.5.2020. 23:13:22

Odluke o odabiru - Deratizacija i dezinsekcija na području grada Koprivnice i za potrebe proračunskih korisnikaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru- Deratizacija.pdf
Zadnja promjena: 9.6.2020. 13:34:55

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude-deratizacija.p...
Zadnja promjena: 9.6.2020. 13:36:47

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: zapisnik o javnom otvaranju ponuda - deratizacija ...
Zadnja promjena: 2.6.2020. 10:35:23