Prethodno savjetovanje - Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)

Naručitelj HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Oznaka/broj 340-03/20-01/279; 345-100-800-820/36; - 1
Naziv Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice čvor Mravince-TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama, faza 1,2,3
Vrsta dokumenta* Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45112450-4 Radovi iskopa na arheološkim nalazištima
Vrsta postupka Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Datum završetka 31.8.2020.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
ZIP dokument.

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)Povratak na vrh

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)

Naziv: Poziv na preth_ARHEO-Zast arh istraz-Mravince-TTTS...
Zadnja promjena: 25.8.2020. 16:13:46
Naziv: DoN UPUTE-NACRT_Zast arh istraz-Mravince-TTTS.pdf
Zadnja promjena: 25.8.2020. 16:14:24
Naziv: Ministarstvo kulture - posebni uvjeti.pdf
Zadnja promjena: 25.8.2020. 16:15:53
Naziv: Pregledna arheologija.pdf
Zadnja promjena: 25.8.2020. 16:15:57
Naziv: Troškovnik.docx
Zadnja promjena: 25.8.2020. 16:16:02

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanjuPovratak na vrh

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Naziv: IZVJESCE SAVJET_-ARHEOL-Zast arh istraz-Mravince-T...
Zadnja promjena: 1.9.2020. 13:19:19