Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2014/S 003-0021715
Naziv sanacija klizišta Klokovec 1 i 2 (faza 1) na ŽC2155
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233142-6 Radovi na popravljanju cesta
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.120.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.3.2014. 10:00
Datum objave 29.4.2014.
Datum slanja 28.4.2014.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Poziv na nadmetanje 04.03.2014. 03.03.2014.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija sanacija klizišta Klokovec 1 i 2, fa...
Zadnja promjena: 3.3.2014. 11:37:34
Naziv: 1.Opće napomene klizište Klokovec 1 i 2 2155.pdf
Zadnja promjena: 3.3.2014. 10:42:05
Naziv: 2.Ponudbeni troškovnik Klizište Klokovec 1 i 2.xls
Zadnja promjena: 3.3.2014. 10:42:27
Naziv: 3.1. Klizište Klokovec 1 i 2 ZC2155-PN.pdf
Zadnja promjena: 3.3.2014. 10:44:23
Naziv: 3.2. Klizište Klokovec 1 i 2 ZC2155_NPP1.pdf
Zadnja promjena: 3.3.2014. 10:44:58
Naziv: 3.3. Klizište Kolokovec 1 i 2 ZC2155-NPP2.pdf
Zadnja promjena: 3.3.2014. 10:45:27
Naziv: 4. Pregledna karta-klizište Klokovec 1 i 2.pdf
Zadnja promjena: 3.3.2014. 10:46:18
Naziv: Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje0001.pdf
Zadnja promjena: 12.3.2014. 9:13:13