Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj Vukovarsko-srijemska županija
Oznaka/broj 2020/S 0F2-0032679
Naziv Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za preradu GMO free soje (ponovljeni postupak)
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 856.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 2.10.2020. 10:00
Datum objave 10.9.2020.
Datum slanja 9.9.2020.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja 02.02.2024. 01.02.2024.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 07.01.2021. 05.01.2021.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DOKUMENTACIJA O NABAVI - Centar za preradu GMO fre...
Zadnja promjena: 9.9.2020. 15:27:31
Naziv: PROJEKTNI ZADATAK-CENTAR ZA PRERADU GMO FREEE SOJE...
Zadnja promjena: 9.9.2020. 16:27:55
Naziv: TEHNOLOŠKI PROJEKT.rar
Zadnja promjena: 9.9.2020. 16:28:05
Naziv: PREDLOŠCI OBRAZACA.docx
Zadnja promjena: 9.9.2020. 16:53:38

ESPD - Povratak na vrh

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradn

Naziv: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradn
Zadnja promjena: 9.9.2020. 15:30:04

Troškovnik - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za preradu GMO free soje (ponovljeni postupak)Povratak na vrh

Troškovnik - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za preradu GMO free soje (ponovljeni postupak)

Naziv: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradn...
Zadnja promjena: 9.9.2020. 15:47:17

Odluke o odabiru - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za preradu GMO free soje (ponovljeni postupak)Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA O ODABIRU-GMO FREE SOJA.pdf
Zadnja promjena: 27.11.2020. 11:23:27

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 1. ODGOVOR NARUČITELJA.pdf
Zadnja promjena: 24.9.2020. 15:07:12

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 2. ODGOVOR NARUČITELJA.pdf
Zadnja promjena: 25.9.2020. 19:32:01

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA- GMO FREE SOJA...
Zadnja promjena: 27.11.2020. 11:33:27
Naziv: PRILOZI ZAPISNIKU.7z
Zadnja promjena: 27.11.2020. 11:33:25

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA.pdf
Zadnja promjena: 2.10.2020. 10:39:51