Naručitelj ŠIBENSKO-KNINSKAŽUPANIJA
Broj objave 2020/S 01K-0036333
Predmet koncesije Korištenje postojeće luke posebne namjene sportske luke u Kapriju, k.o Žirje
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 150.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.11.2020 15:00
Datum objave 12.10.2020.
Datum slanja 9.10.2020.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 14.01.2021. 13.01.2021.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje.doc
Zadnja promjena: 9.10.2020. 9:34:53
Naziv: GRAFIČKI PRIKAZ OBUHVATA KONCESIJE.pdf
Zadnja promjena: 9.10.2020. 9:35:01
Naziv: Lokacijska informacija.pdf
Zadnja promjena: 9.10.2020. 9:35:27

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Naziv: Odluka o davanju koncesije.doc
Zadnja promjena: 13.1.2021. 14:58:50