Naručitelj ŠIBENSKO-KNINSKAŽUPANIJA
Broj objave 2020/S 01K-0036484
Predmet koncesije Sidrište na morskom akvatoriju istočno od uvale Golubovac, otok Žut na području Općine Murter-Kornati
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 2.160.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.11.2020 15:00
Datum objave 12.10.2020.
Datum slanja 9.10.2020.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o poništenju koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 14.01.2021. 13.01.2021.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE.doc
Zadnja promjena: 9.10.2020. 13:54:29
Naziv: Lokacijska dozvola.pdf
Zadnja promjena: 9.10.2020. 13:56:25
Naziv: Idejni projekt_PP 198-20 Sidriste istocno od uvale...
Zadnja promjena: 9.10.2020. 14:00:12
Naziv: Maritimna studija_PP 200-20 Sidrište istočno od uv...
Zadnja promjena: 9.10.2020. 14:01:17
Naziv: Rješenje Lučke kapetanije.pdf
Zadnja promjena: 9.10.2020. 14:01:29
Naziv: Grafički prilog obuhvata koncesije.pdf
Zadnja promjena: 9.10.2020. 14:01:38