Naručitelj ŠIBENSKO-KNINSKAŽUPANIJA
Broj objave 2020/S 01K-0036501
Predmet koncesije Sidrište na morskom akvatoriju u uvali Kosirina, Otok Murter, dijelom u granicama Općine Murter-Kornati, dijelom u granicama Općine Tisno
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 2.400.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.11.2020 15:00
Datum objave 12.10.2020.
Datum slanja 9.10.2020.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE.doc
Zadnja promjena: 9.10.2020. 14:21:56
Naziv: Lokacijska dozvola.pdf
Zadnja promjena: 9.10.2020. 14:24:24
Naziv: Idejni projekt_PP 199-20 Sidriste u uvali Kosirina...
Zadnja promjena: 9.10.2020. 14:24:54
Naziv: Maritimna studija_PP 201-20 Sidrište u uvali Kosir...
Zadnja promjena: 9.10.2020. 14:25:03
Naziv: Rješenje Lučke kapetanije.pdf
Zadnja promjena: 9.10.2020. 14:25:10
Naziv: Grafički prikaz obuhvata koncesije.pdf
Zadnja promjena: 9.10.2020. 14:25:18