Objava - Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Naručitelj Grad Rijeka
Oznaka/broj 2020/S F14-0037542
2020/S 205-497943Pregled objave u TED-u
Naziv Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU – građenje
Vrsta dokumenta* Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45213270-6 Građevinski radovi na postrojenjima za reciklažu
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 27.757.216,80
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 1.12.2020. 10:00
Datum objave 19.10.2020.
Datum slanja 16.10.2020.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 17.11.2020. 16.11.2020.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 10.11.2020. 09.11.2020.
Obavijest o nadmetanju 18.09.2020. 17.09.2020.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: 3. Izmjena Dokumentacije o nabavi.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 15:58:10
Naziv: PRILOG 2. Izjava o jamstvenom roku.docx
Zadnja promjena: 17.9.2020. 9:45:39
Naziv: PRILOG 3. Izjava o upoznavanju s lokacijom.docx
Zadnja promjena: 17.9.2020. 9:45:56
Naziv: PRILOG 4. Prijedlog Ugovora.docx
Zadnja promjena: 17.9.2020. 9:46:23
Naziv: PRILOG 5. Ovlaštenje za zastupanje i sudjelovanje....
Zadnja promjena: 17.9.2020. 9:46:39
Naziv: Geotehnički izvještaj sa situacijom i profilima.pd...
Zadnja promjena: 12.10.2020. 16:06:44
Naziv: OBAVIJEST o novom roku za dostavu ponuda te o Ispr...
Zadnja promjena: 9.11.2020. 14:55:49

ESPD - Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU – građenjePovratak na vrh

Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU – građenje

Naziv: Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - ...
Zadnja promjena: 17.9.2020. 9:55:54

Troškovnik - Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU – građenjePovratak na vrh

Troškovnik - Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU – građenje

Naziv: 2020 11 13 TROSKOVNIK _dopunjeni.xlsx
Zadnja promjena: 16.11.2020. 15:58:54

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: OBJAŠNJENJE 1.pdf
Zadnja promjena: 21.9.2020. 12:16:49

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: OBJAŠNJENJE 2.pdf
Zadnja promjena: 8.10.2020. 14:31:21

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: OBJAŠNJENJE 3.pdf
Zadnja promjena: 12.10.2020. 16:05:42

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: OBJAŠNJENJE 4. i OBAVIJEST o 1. Izmjeni Dokumentac...
Zadnja promjena: 16.10.2020. 11:23:23

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: OBJAŠNJENJE 5.pdf
Zadnja promjena: 16.10.2020. 15:50:11

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: OBJAŠNJENJE 6.pdf
Zadnja promjena: 20.10.2020. 13:50:39

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: OBJAŠNJENJE 7.pdf
Zadnja promjena: 27.10.2020. 10:51:49

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: OBJAŠNJENJE 8. i OBAVIJEST o 3. Izmjeni Dokumentac...
Zadnja promjena: 16.11.2020. 16:01:56

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacijePovratak na vrh

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacije

Naziv: Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju i...
Zadnja promjena: 30.10.2020. 12:49:53