Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj Plinacro d.o.o.
Oznaka/broj 2014/ 0BP-00296
Naziv BRAVARSKI MATERIJAL ZA STP U 2014. GODINI
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 6.8.2014. 12:00
Datum objave 23.7.2014.
Datum slanja 22.7.2014.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima 26.09.2014. 25.09.2014.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: PN-T-444-14-AS Natječajna dokumentacija.pdf
Zadnja promjena: 22.7.2014. 14:18:00
Naziv: Tehnička dokumentacija (Troškovnik).pdf
Zadnja promjena: 22.7.2014. 14:17:43