Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj Plinacro d.o.o.
Oznaka/broj 2014/ 0BP-00322
Naziv IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA – ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ PN-I-463/14-LR
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71313400-9 Procjena utjecaja na okoliš za građevinu
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 13.8.2014. 10:00
Datum objave 30.7.2014.
Datum slanja 29.7.2014.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima 17.10.2014. 16.10.2014.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje PN-I-463-14-LR.pdf
Zadnja promjena: 29.7.2014. 14:41:00
Naziv: Tehnička dokumentacija.pdf
Zadnja promjena: 29.7.2014. 14:41:09
Naziv: Objašnjenje dokumentacije.pdf
Zadnja promjena: 31.7.2014. 9:49:32
Naziv: Objašnjenje dokumentacije-2.pdf
Zadnja promjena: 1.8.2014. 8:52:47
Naziv: Objašnjenje dokumentacije-3.pdf
Zadnja promjena: 7.8.2014. 15:38:18
Naziv: Objašnjenje dokumentacije-4.pdf
Zadnja promjena: 8.8.2014. 13:47:13