Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naručitelj ČISTOĆA d.o.o.
Oznaka/broj 2014/S 003-0042023
Naziv • nabava dva nova specijalna komunalna vozila za odvojeno sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 23 m3 i • nabava jednog novog specijalnog komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 10 m3.
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 66114000-2 Usluge financijskog leasinga
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 4.975.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 26.5.2014. 12:00
Datum objave 8.9.2014.
Datum slanja 5.9.2014.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Poziv na nadmetanje 15.04.2014. 14.04.2014.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 14.4.2014. 15:58:49

Čistoća_final_dokumentacija_za_nadmetanje_nabava_novih_komunalnih_vozila.doc

Zadnja promjena: 14.4.2014. 15:59:11

Čistoća_specifikacija_ tehničkih_ karakteristika_obrazac 9.xls

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Zadnja promjena: 22.7.2014. 10:51:39

Čistoća_odluka_o_odabiru_JN03_final.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 22.7.2014. 10:52:16

Čistoća_zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda_JN03_final.pdf

Zadnja promjena: 22.7.2014. 10:54:28

Čistoća_odluka_o_odabiru_JN03_final.pdf