Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naručitelj ČISTOĆA d.o.o.
Oznaka/broj 2014/S 003-0042067
Naziv Nabava novih komunalnih vozila putem financijskog leasinga - nabava dva nova komunalna vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina sa nadogradnjom zapremine 23 m3 i sustavom za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 66114000-2 Usluge financijskog leasinga
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 3.960.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 1.7.2014. 12:00
Datum objave 8.9.2014.
Datum slanja 5.9.2014.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Poziv na nadmetanje 19.05.2014. 16.05.2014.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 16.5.2014. 13:58:35

Čistoća_final_dokumentacija_za_nadmetanje_nabava_novih_komunalnih_vozila.doc

Zadnja promjena: 16.5.2014. 13:58:57

Čistoća_final_specifikacija_tehničkih_karakteristika_obrazac_9.xls

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Zadnja promjena: 22.7.2014. 11:13:11

Čistoća_odluka_o_odabiru_JN05_final.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 22.7.2014. 11:13:37

Čistoća_zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda_JN05_final.pdf