Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2020/S 0F2-0041821
Naziv POPRAVAK OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVAK UDARNIH JAMA NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o.
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45453000-7 Remontni i sanacijski radovi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 6.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 16.12.2020. 13:00
Datum objave 20.11.2020.
Datum slanja 19.11.2020.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja 14.10.2021. 13.10.2021.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 16.03.2021. 15.03.2021.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: J275 Knjiga 1 - Opći dio.pdf
Zadnja promjena: 19.11.2020. 9:51:38
Naziv: J275 Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf
Zadnja promjena: 19.11.2020. 9:51:43
Naziv: J275 Knjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti.pdf
Zadnja promjena: 19.11.2020. 9:51:49

ESPD - POPRAVAK OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVAK UDARNIH JAMA NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o.Povratak na vrh

POPRAVAK OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTO

Naziv: POPRAVAK OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTO
Zadnja promjena: 19.11.2020. 9:59:45

Troškovnik - POPRAVAK OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVAK UDARNIH JAMA NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o.Povratak na vrh

Troškovnik - POPRAVAK OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVAK UDARNIH JAMA NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽ...

Naziv: J275 Knjiga 3 - 3.2. Troškovnik.xls
Zadnja promjena: 19.11.2020. 10:09:12

Odluke o odabiru - POPRAVAK OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVAK UDARNIH JAMA NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o.Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: J275 Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 27.1.2021. 15:18:13

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: J275 1. Objašnjenje dokumentacije o nabavi.pdf
Zadnja promjena: 4.12.2020. 11:07:58

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: J275 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 27.1.2021. 15:19:09

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju.pdf
Zadnja promjena: 16.12.2020. 13:14:35