Prethodno savjetovanje - Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)

Preuzimanje objave
Naručitelj HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Oznaka/broj 003-01/21-01/129; 345-800-820/36-21 - 1
Naziv Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izvođenja radova na izgradnji brze ceste Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špišić-Bukovica - čvor Virovitica; trasa DO ČVORA VIROVITICA; arheološka nalazišta: Špišić Bukovica-Lendava od km 40+300 do km 40+580, Špišić Bukovica-Lješčara od km 40+630 do km 41+400 i Golo Brdo-Hrastova voda od km 42+250 do km 42+500
Vrsta dokumenta* Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45112450-4 Radovi iskopa na arheološkim nalazištima
Vrsta postupka Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Datum završetka 30.3.2021.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)Povratak na vrh

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)

Naziv: 210324 Poziv na preth_ARHEOL TEREZINO POLJE.pdf
Zadnja promjena: 24.3.2021. 16:41:13
Naziv: 210324_NACRT DoN UPUTE_ARHEO ISTRAZ-Terezino polje...
Zadnja promjena: 24.3.2021. 16:41:23
Naziv: Konzervatorski uvjeti.pdf
Zadnja promjena: 24.3.2021. 16:41:31
Naziv: Troškovnik-Bj-Vir-GP Terezino Polje.docx
Zadnja promjena: 24.3.2021. 16:41:40

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanjuPovratak na vrh

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Naziv: IZVJESCE SAVJET-ARHEOL-TEREZINO POLJE.pdf
Zadnja promjena: 1.4.2021. 11:34:29