Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj Grad Zagreb
Oznaka/broj 2021/S 0F2-0012537
2021/S 065-162173Pregled objave u TED-u
Naziv REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE JURE KAŠTELANA
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 96.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.5.2021. 13:30
Datum objave 2.4.2021.
Datum slanja 30.3.2021.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DOKUMENTACIJA O NABAVI 6.doc
Zadnja promjena: 14.5.2021. 14:17:45
Naziv: (1)Mapa I-1_Arhitektonski dio_drugi dio_44-76.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:42:46
Naziv: (1)Mapa I-1_Arhitektonski dio_prvi dio_1-43.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:43:37
Naziv: (1)Mapa I-1_Arhitektonski dio_treći dio_77-161.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:44:11
Naziv: (4)Mapa II_Projekt konstrukcijeI-1_dio.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:44:43
Naziv: (4)Mapa II-projekt konstrukcije-2_dio.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:45:04
Naziv: (4)Mapa II-Projekt konstrukcije-3_dio.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:45:24
Naziv: (5)Mapa III-Projekt vodovoda i kanalizacije.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:45:38
Naziv: (7)Mapa V-Projekt sustava za dojavu požara.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:45:55
Naziv: (8)Mapa VI-Strojarski projekt.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:46:20
Naziv: (9)Mapa VII-Strojarski projekt_projekt vertikalnog...
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:46:37
Naziv: (10)Mapa VIII-Projekt protupožarnih instalacija (k...
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:47:00
Naziv: (11) MAPA IX - Projekt javne rasvjete ver 2.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:31:37
Naziv: 2115-21 OS JURE KASTELANA GP EL 022021.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:47:44
Naziv: Elaborat akustike.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:48:02
Naziv: UPUTE ZA POPUNJAVANJE ESPD OBRASCA.docx
Zadnja promjena: 30.3.2021. 14:56:11
Naziv: Pojašnjenje.pdf
Zadnja promjena: 2.4.2021. 12:10:32
Naziv: Pojašnjenje 2.pdf
Zadnja promjena: 7.4.2021. 14:33:07
Naziv: Pojašnjenje 3.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:01:27
Naziv: Elaborat zaštite na radu.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:48:20
Naziv: Geotehnički elaborat.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2021. 14:48:35
Naziv: Pojašnjenje 4.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:18:04
Naziv: Pojašnjenje 5.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:21:19
Naziv: 2.,2.1. STOLARIJA-UNUTARNJA.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:35:49
Naziv: 2.2. BRAVARIJA.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:35:56
Naziv: 2.3. ALUMINIJSKA BRAVARIJA-VANJSKA.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:36:05
Naziv: 2.4. ALUMINJSKA BRAVARIJA-UNUTARNJA.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:36:13
Naziv: 2.5. ES-30-C Sm.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:36:20
Naziv: 2.6. EL2-30-C Sm.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:36:26
Naziv: 2.7. EL2-90-C i EL2-90-C Sm.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:36:32
Naziv: 2.8. EL2-90.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:36:39
Naziv: 2.9. PROTUDIMNA ZAVJESA.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:36:45
Naziv: IZVOD_IZ_DKP_1613375068533.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:36:51
Naziv: Situacija.pdf
Zadnja promjena: 20.4.2021. 14:36:59
Naziv: Pojašnjenje 6.pdf
Zadnja promjena: 22.4.2021. 15:05:11
Naziv: Pojašnjenje 7.pdf
Zadnja promjena: 23.4.2021. 12:29:39
Naziv: Pojašnjenje 8.doc
Zadnja promjena: 23.4.2021. 15:38:10
Naziv: Pojašnjenje 9.doc
Zadnja promjena: 26.4.2021. 15:15:29
Naziv: Pojašnjenje 10.pdf
Zadnja promjena: 6.5.2021. 12:55:26
Naziv: Pojašnjenje 11.doc
Zadnja promjena: 10.5.2021. 15:25:26
Naziv: Pojašnjenje 12.pdf
Zadnja promjena: 14.5.2021. 14:12:57
Naziv: Pojašnjenje 13.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2021. 13:02:24

ESPD - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE JURE KAŠTELANAPovratak na vrh

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE JURE KAŠTELANA

Naziv: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE JURE KAŠT...
Zadnja promjena: 30.3.2021. 15:02:33

Troškovnik - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE JURE KAŠTELANAPovratak na vrh

Troškovnik - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE JURE KAŠTELANA

Naziv: TROSKOVNIK_6.xls
Zadnja promjena: 14.5.2021. 14:18:01

Odluke o odabiru - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE JURE KAŠTELANAPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 28.7.2021. 13:35:14

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: zapisnik.pdf
Zadnja promjena: 28.7.2021. 13:33:18
Naziv: upotpunjavanje.7z
Zadnja promjena: 28.7.2021. 13:33:13
Naziv: dohvat.7z
Zadnja promjena: 28.7.2021. 13:33:16

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: 25.05.2021. u 13,30 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSN...
Zadnja promjena: 25.5.2021. 14:14:07