Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2015/ 0BP-00248
Naziv Radovi na sanaciji makadamskog zastora - Klenice-Bušin
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233120-6 Radovi na izgradnji ceste
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.5.2015. 09:00
Datum objave 4.5.2015.
Datum slanja 30.4.2015.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 30.4.2015. 10:21:19
Naziv: Opće napomene-radovi na sanaciji makadamskog zasto...
Zadnja promjena: 30.4.2015. 10:21:36
Naziv: Troškovnik-radovi na sanaciji makadamskog zastora ...
Zadnja promjena: 30.4.2015. 10:22:08
Naziv: Pregledna karta radovi na sanaciji makadamskog zas...
Zadnja promjena: 30.4.2015. 10:22:33