Objava - Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima

Preuzimanje objave
Naručitelj Plinacro d.o.o.
Oznaka/broj 2015/ 0BU-00293
Naziv IZRADA PROJEKTA ZAŠTITE PLINOVODA NA KRIŽANJU S VODOTOCIMA
Vrsta dokumenta* Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 7.4.2015. 10:00
Datum objave 20.5.2015.
Datum slanja 19.5.2015.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o jednostavnoj nabavi 19.03.2015. 18.03.2015.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: 093 15 izada proj. zaštite plinovoda.pdf
Zadnja promjena: 18.3.2015. 14:48:20
Naziv: teh. dokumentacija PN-T-093-15-AS.pdf
Zadnja promjena: 18.3.2015. 14:48:43