Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2015/ 0BP-00300
Naziv radovi na sanaciji makadamskog zastora na lokalnoj cesti L22098 - Sveti Matej (Ž2224) –Planina Gornja (A.G. Grada Zagreba),
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233120-6 Radovi na izgradnji ceste
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 29.5.2015. 09:00
Datum objave 22.5.2015.
Datum slanja 21.5.2015.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Poziv za dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 21.5.2015. 13:04:58
Naziv: OPĆE NAPOMENE-L22098 SV.pdf
Zadnja promjena: 21.5.2015. 13:05:18
Naziv: 22098-GRAFIČKI PRILOZI.pdf
Zadnja promjena: 21.5.2015. 13:06:31
Naziv: TROŠKOVNIK.xls
Zadnja promjena: 21.5.2015. 13:06:55