Objava - Poziv na nadmetanje

Preuzimanje objave
Naručitelj Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Oznaka/broj 2015/S 002-0021720
2015/S 105-190084Pregled objave u TED-u
Naziv Građenje nasute brane s pratećim građevinama i bujičnih pregrada uzvodno od pregradnog mjesta (I i II etape po lokacijskoj dozvoli) te pristupne ceste kruni brane akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u k.o. Šumetlica na području Požeško-slavonske županije prema ponudbenom troškovniku i tehničkom dijelu Dokumentacije za nadmetanje (točke 15. i 16. ove Dokumentacije za nadmetanje)
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45247200-2 Radovi na izgradnji brana i sličnih fiksnih konstrukcija
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 113.600.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 17.7.2015. 14:00
Datum objave 2.6.2015.
Datum slanja 1.6.2015.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 11.05.2017. 08.05.2017.
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku 02.07.2015. 01.07.2015.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: _e-nabava Šumetlica DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - ...
Zadnja promjena: 1.7.2015. 11:29:42
Naziv: Knjiga A Opci dio.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 9:53:24
Naziv: Knjiga B.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 9:54:41
Naziv: Knjiga B_2_1 Temeljni ispust, zahvatna gradevina, ...
Zadnja promjena: 1.6.2015. 9:55:54
Naziv: Knjiga B_3_1 Mosta za zahvatnu gradevinu.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 9:56:48
Naziv: Knjiga B_4_1 Preljevna gradevina i bucnica.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 9:57:42
Naziv: Knjiga B_4_3 Projekt tunela.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 9:58:44
Naziv: Knjiga B_5_1 Prometnica i cuvarska kucica.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 9:59:56
Naziv: Knjiga B_5_2 Geotehnicki projekt prometnice.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 10:01:41
Naziv: Knjiga C_1 Stojarski projekt.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 10:03:19
Naziv: Knjiga D_1 Elektrotehnicki projekt - instalacije, ...
Zadnja promjena: 1.6.2015. 10:04:19
Naziv: Knjiga D_2 Elektrotehnicki projekt - upravljane, T...
Zadnja promjena: 1.6.2015. 10:05:20
Naziv: Knjiga F-tehničko promatranje rev.19.9.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 10:29:16
Naziv: Knjiga F_2 Sustav za uzbunjivanje.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 10:15:18
Naziv: Knjiga I Krajobrazno uredenje.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 10:31:50
Naziv: Knjiga Nalaziste gline.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 10:33:37
Naziv: sanacija postojećeg cjevovoda.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 11:13:07
Naziv: Pregrade.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 13:34:48
Naziv: cesta prema kruni brane.zip
Zadnja promjena: 1.6.2015. 13:36:47
Naziv: Troškovnik-Opce napomene.pdf
Zadnja promjena: 1.6.2015. 13:38:10
Naziv: 10.7.PITANJA I ODGOVORI.doc
Zadnja promjena: 10.7.2015. 10:46:54
Naziv: _e-nabava Šumetlica DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - ...
Zadnja promjena: 19.6.2015. 10:30:25
Naziv: I izmjena i dopuna DN-građenje Šumetlica.doc
Zadnja promjena: 1.7.2015. 11:25:15

Troškovnik - Građenje nasute brane s pratećim građevinama i bujičnih pregrada uzvodno od pregradnog mjesta (I i II etape po lokacijskoj dozvoli) te pristupne ceste kruni brane akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u k.o. Šumetlica na području Požeško-slavonske županije prema ponudbenom troškovniku i tehničkom dijelu Dokumentacije za nadmetanje (točke 15. i 16. ove Dokumentacije za nadmetanje)Povratak na vrh

Troškovnik

Naziv: Troškovnik Akumulacija Šumetlica 01-07.xls
Zadnja promjena: 1.7.2015. 10:26:52

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda
Zadnja promjena: 17.7.2015. 15:37:47