Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD KOPRIVNICA
Oznaka/broj 2021/S 0F2-0017844
Naziv Računala i računalna oprema - grupa A - osobna računala - ponovljeni postupak
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 30213000-5 Osobna računala
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 476.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 26.5.2021. 10:00
Datum objave 5.5.2021.
Datum slanja 4.5.2021.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: 15_21 JNMV Dokumentacija o nabavi.pdf
Zadnja promjena: 4.5.2021. 14:58:04
Naziv: Prilog 2 Tehničke specifikacije - A - osobna račun...
Zadnja promjena: 5.5.2021. 10:02:04
Naziv: Prilog 3 Izjava o roku odaziva.pdf
Zadnja promjena: 4.5.2021. 15:08:49
Naziv: Prilog 4 Izjava o jamstvenom roku.pdf
Zadnja promjena: 4.5.2021. 15:08:54
Naziv: Prilog 6 Ovlaštenje za zastupanje sudjelovanje u ...
Zadnja promjena: 5.5.2021. 10:03:21

ESPD - Računala i računalna oprema - grupa A - osobna računala - ponovljeni postupakPovratak na vrh

Računala i računalna oprema - grupa A - osobna računala - ponovljeni postupak

Naziv: Računala i računalna oprema - grupa A - osobna rač...
Zadnja promjena: 4.5.2021. 15:14:48

Troškovnik - Računala i računalna oprema - grupa A - osobna računala - ponovljeni postupakPovratak na vrh

Troškovnik - Računala i računalna oprema - grupa A - osobna računala - ponovljeni postupak

Naziv: Prilog 1 Troškovnik A - osobna računala I. izmjena...
Zadnja promjena: 5.5.2021. 10:02:19

Odluke o odabiru - Računala i računalna oprema - grupa A - osobna računala - ponovljeni postupakPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 7.6.2021. 8:31:30

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 14 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 7.6.2021. 8:32:16

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik s javnog otvaranja ponuda.pdf
Zadnja promjena: 26.5.2021. 10:22:15