Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2015/S 003-0022431
Naziv presvlačenje habajućim slojem asfalta na ŽC i LC na području Županije
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233120-6 Radovi na izgradnji ceste
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.880.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 12.5.2015. 10:00
Datum objave 11.6.2015.
Datum slanja 10.6.2015.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Poziv na nadmetanje 22.04.2015. 21.04.2015.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija presvlačenje.pdf
Zadnja promjena: 22.4.2015. 8:08:20
Naziv: opće napomena presvlačenje-2015.pdf
Zadnja promjena: 21.4.2015. 13:01:59
Naziv: TEHNIČKI PODACI.xls
Zadnja promjena: 21.4.2015. 13:02:38
Naziv: TROŠKOVNIK PRESVLAČENJA 2015-OBJAVA-ispravak.xls
Zadnja promjena: 29.4.2015. 13:40:34
Naziv: KZŽ_karta_izvođenja radova.pdf
Zadnja promjena: 21.4.2015. 13:08:53
Naziv: OBAVIJEST PONUDITELJIMA.pdf
Zadnja promjena: 29.4.2015. 13:40:51