Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj Plinacro d.o.o.
Oznaka/broj 2015/ 0BP-00558
Naziv IZRADA KONZERVATORSKE PODLOGE I ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KOZARAC-SLOBODNICAPLINSKI ČVOR KOZARAC
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45112450-4 Radovi iskopa na arheološkim nalazištima
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 6.10.2015. 10:00
Datum objave 25.9.2015.
Datum slanja 24.9.2015.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima 03.11.2015. 02.11.2015.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje_532.pdf
Zadnja promjena: 24.9.2015. 13:04:53
Naziv: Troskovnik-Projektni zadatak.pdf
Zadnja promjena: 24.9.2015. 13:05:19
Naziv: Objasnjenja DZN (1).pdf
Zadnja promjena: 28.9.2015. 13:33:38
Naziv: objasnjenja DZN (2).pdf
Zadnja promjena: 29.9.2015. 12:56:08