Objava - Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima

Preuzimanje objave
Naručitelj Plinacro d.o.o.
Oznaka/broj 2021/ 0BU-01772
Naziv ARMATURA, BRTVENI I SPOJNI MATERIJAL ZA VISOKOTLAČNE PLINOVODE
Vrsta dokumenta* Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 44163000-0 Cijevi i armatura
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 17.6.2021. 10:00
Datum objave 24.8.2021.
Datum slanja 23.8.2021.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o jednostavnoj nabavi 04.06.2021. 02.06.2021.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi PN-T-288-21-AS.pdf
Zadnja promjena: 2.6.2021. 13:59:28
Naziv: Troškovnik - PN-T-288-21-AS.xlsx
Zadnja promjena: 2.6.2021. 14:01:01

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: pojašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi - PN-...
Zadnja promjena: 11.6.2021. 13:55:30

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru / poništenju

Naziv: odluka o odabiru - PN-T-288-21-AS.pdf
Zadnja promjena: 6.7.2021. 14:00:58

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik sa otvaranja ponuda - PN-T-288-21-AS.pdf
Zadnja promjena: 18.6.2021. 8:30:26

Obavijest o ispravku roka za dostavuPovratak na vrh

Obavijest o ispravku roka za dostavu

Naziv: Obavijest o ispravku roka za dostavu
Zadnja promjena: 11.6.2021. 13:58:33
Oznaka: PN-T-288/21-AS - 9