Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
Oznaka/broj 2015/S 002-0034038
Naziv USLUGA INTERVENCIJA U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 90700000-4 Usluge u području zaštite okoliša
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 620.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 17.11.2015. 10:00
Datum objave 27.10.2015.
Datum slanja 26.10.2015.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 12.04.2016. 11.04.2016.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 26.10.2015. 13:57:06

Dokumentacija za nadmetanje H 233-15.pdf

Zadnja promjena: 26.10.2015. 13:57:31

TEHNIČKI UVJETI ZA GRUPE I,II,III i IV.pdf

Zadnja promjena: 26.10.2015. 13:57:58

TEHNIČKI UVJETI ZA GRUPU V.pdf

Zadnja promjena: 10.11.2015. 10:00:26

Objašnjenje dokumentacije H 233-15.pdf

Zadnja promjena: 10.12.2015. 9:29:34

ODLUKE O ODABIRU - GRUPE I-V.pdf

Troškovnik - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, dionica Bregana – čvor Nova Gradiška, na AC A4 Zagreb – Goričan i na AC A11 Zagreb – SisakPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, dionica Bregana – č...

Zadnja promjena: 26.10.2015. 14:00:53

Troškovnik grupa I, 2015.xls

Troškovnik - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, dionica od čvora Nova Gradiška – Lipovac i na AC A5 Beli Manastir – Osijek – SvilajPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, dionica od čvora No...

Zadnja promjena: 26.10.2015. 14:01:21

Troškovnik grupa II, 2015.xls

Troškovnik - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A1 Bosiljevo – Split-Dubrovnik, dionica Bosiljevo do čvora Sveti RokPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A1 Bosiljevo – Split-Dubrovnik, dionica Bosiljevo ...

Zadnja promjena: 26.10.2015. 14:01:44

Troškovnik grupa III, 2015.xls

Troškovnik - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A1 Bosiljevo – Split – Dubrovnik, dionica čvor Sveti Rok – CP Karamatići GP MetkovićPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A1 Bosiljevo – Split – Dubrovnik, dionica čvor Sve...

Zadnja promjena: 26.10.2015. 14:02:10

Troškovnik grupa IV, 2015.xls

Troškovnik - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A1 Lučko - do čvora Bosiljevo, AC A6 čvor Bosiljevo – do čvora Orehovica, AC A7 čvor Orehovica - obilaznica grada Rijeke - granični prijelaz Rupa i most KrkPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A1 Lučko - do čvora Bosiljevo, AC A6 čvor Bosiljev...

Zadnja promjena: 26.10.2015. 14:02:53

Troškovnik grupa V, 2015.xls

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Zadnja promjena: 17.11.2015. 11:10:08

Zapisnik s otvaranja ponuda H 233-15.pdf