Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Grad Umag-Umago
Oznaka/broj 2015/S 002-0038678
Naziv Izgradnja građevine Dječji vrtić i jaslice Radost u Umagu
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45214100-1 Radovi na izgradnji zgrada za dječji vrtić
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 12.200.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 7.1.2016. 13:00
Datum objave 18.12.2015.
Datum slanja 17.12.2015.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 22.02.2016. 19.02.2016.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje-izgradnja dj. vrtića R...
Zadnja promjena: 17.12.2015. 9:49:33
Naziv: UGOVOR - IZGRADNJA DV Radost - prijedlog.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2015. 9:50:38
Naziv: 0. TENDER Naslovna i sadržaj II etapa.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2015. 10:20:14
Naziv: 2. Tekstualni prilozi.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2015. 10:21:37
Naziv: 3.1. Grafički prilozi građevinsko-obrtničkih radov...
Zadnja promjena: 17.12.2015. 10:22:01
Naziv: 3.2. Grafički prilozi završnih radova II etape.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2015. 10:22:28
Naziv: 3.3. Grafički prilozi vodovoda, kanalizacije i vat...
Zadnja promjena: 17.12.2015. 10:22:53
Naziv: 3.4. Grafički prilozi elektrotehničkih instalacija...
Zadnja promjena: 17.12.2015. 10:23:27
Naziv: 3.5. Grafički prilozi strojarskih instalacija II e...
Zadnja promjena: 17.12.2015. 10:23:51
Naziv: 3.6. Grafički prilozi kolno pješačke površine II e...
Zadnja promjena: 17.12.2015. 10:24:21
Naziv: Odgovor na upit gospodarskog subjekta.pdf
Zadnja promjena: 31.12.2015. 11:51:27

Troškovnik - Izgradnja građevine Dječji vrtić i jaslice Radost u UmaguPovratak na vrh

Troškovnik - Izgradnja građevine Dječji vrtić i jaslice Radost u Umagu

Naziv: 1. Troškovnici.pdf
Zadnja promjena: 17.12.2015. 10:35:12

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda
Zadnja promjena: 7.1.2016. 13:16:48