Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Oznaka/broj 2021/S 0F2-0043377
2021/S 236-622010Pregled objave u TED-u
Naziv Javna nabava usluga stručnog nadzora
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71247000-1 Nadzor građevinskih radova
Vrsta postupka Dinamički sustav nabave
Proc.vrijed. 86.364.800,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.1.2022. 10:00
Datum objave 3.12.2021.
Datum slanja 30.11.2021.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave mini nadmetanja: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 15.12.2022. 14.12.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 15.12.2022. 14.12.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 09.12.2022. 08.12.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 07.12.2022. 06.12.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 06.12.2022. 05.12.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 28.11.2022. 26.11.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 28.11.2022. 26.11.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 21.11.2022. 17.11.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 04.11.2022. 03.11.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 15.09.2022. 14.09.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 09.09.2022. 08.09.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 23.08.2022. 22.08.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 12.08.2022. 11.08.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 12.08.2022. 11.08.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 09.08.2022. 08.08.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 04.08.2022. 03.08.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 04.08.2022. 03.08.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 04.08.2022. 03.08.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 04.08.2022. 03.08.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 04.08.2022. 03.08.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 04.08.2022. 03.08.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 02.08.2022. 01.08.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 27.07.2022. 26.07.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 19.07.2022. 18.07.2022.
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: JN-DON _usluga_STRUCˇNOG NADZORA_DINAMICˇKI_SUSTAV...
Zadnja promjena: 30.11.2021. 14:10:47
Naziv: I.Izmjena DON.docx
Zadnja promjena: 5.1.2022. 14:59:34

ESPD - Javna nabava usluga stručnog nadzora - ESPD, Verzija 1Povratak na vrh

Javna nabava usluga stručnog nadzora

Naziv: Javna nabava usluga stručnog nadzora
Zadnja promjena: 30.11.2021. 13:59:02

ESPD - Javna nabava usluga stručnog nadzora - ESPD, Verzija 2Povratak na vrh

Javna nabava usluga stručnog nadzora

Naziv: Javna nabava usluga stručnog nadzora
Zadnja promjena: 30.11.2021. 14:05:32

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovor_GS_1.docx
Zadnja promjena: 9.12.2021. 15:05:33