Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj Državni arhiv u Varaždinu
Oznaka/broj 2021/ 0BP-02792
Naziv Izvođenje radova na sanaciji dvorca Kulmer, Velika Ves 137, Krapina
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.1.2022. 10:00
Datum objave 16.12.2021.
Datum slanja 15.12.2021.
Zakon Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom NN 117/21
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima 02.02.2022. 01.02.2022.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: 05 Elaborat_ocjene_konstrukcije.PDF
Zadnja promjena: 15.12.2021. 15:08:04
Naziv: 05 Geotehnicki_elaborat.PDF
Zadnja promjena: 15.12.2021. 15:09:56
Naziv: 05 Idejni_koncept_obnove_konstrukcije_zgrade.PDF
Zadnja promjena: 15.12.2021. 15:11:40
Naziv: 05 Mapa_01_GP_Gradevinski_projekt.pdf
Zadnja promjena: 15.12.2021. 15:14:54
Naziv: 05 Mapa_02_GP_Arhitektonski_projekt.PDF
Zadnja promjena: 15.12.2021. 15:18:30
Naziv: 05 Mapa_03_GP_Snimak_postojeceg_stanja.PDF
Zadnja promjena: 15.12.2021. 15:22:27
Naziv: 06 Mapa_01_IP_Gradevinski_projekt.pdf
Zadnja promjena: 15.12.2021. 15:31:33
Naziv: 06 Mapa_02_IP_Arhitektonski_projekt.PDF
Zadnja promjena: 15.12.2021. 15:36:49
Naziv: 05 Strucno_Misljenje-Dvorac_Popovec.pdf
Zadnja promjena: 15.12.2021. 15:37:11
Naziv: 01 Poziv na dostavu ponuda_I. IZMJENA.docx
Zadnja promjena: 5.1.2022. 12:11:46
Naziv: 02 Prilog I_Troskovnik.XLSX
Zadnja promjena: 15.12.2021. 15:37:24
Naziv: 03 Prilog II_Izjava o jamstvu.docx
Zadnja promjena: 15.12.2021. 15:37:29
Naziv: 04 Prilog III_Prijedlog ugovora o nabavi.docx
Zadnja promjena: 15.12.2021. 15:37:35
Naziv: 02 Prilog I_Izjava ponuditelja.docx
Zadnja promjena: 15.12.2021. 16:49:44
Naziv: I. pojasnjenje i izmjena Poziva na dostavu ponuda....
Zadnja promjena: 5.1.2022. 12:11:12

Troškovnik - Izvođenje radova na sanaciji dvorca Kulmer, Velika Ves 137, KrapinaPovratak na vrh

Troškovnik - Izvođenje radova na sanaciji dvorca Kulmer, Velika Ves 137, Krapina

Naziv: Troskovnik_V1.XLSX
Zadnja promjena: 5.1.2022. 12:12:19

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru / poništenju

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 19.1.2022. 13:39:15

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 19.1.2022. 13:39:16
Naziv: Prilozi uz Zapisnik.zip
Zadnja promjena: 19.1.2022. 13:38:17

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 11.1.2022. 11:03:45

Obavijest o ispravku roka za dostavuPovratak na vrh

Obavijest o ispravku roka za dostavu

Naziv: Obavijest o ispravku roka za dostavu
Zadnja promjena: 5.1.2022. 12:09:12
Oznaka: RAD 1/2021 - 19