Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.
Oznaka/broj 2021/S 0F2-0046859
Naziv IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA DOGRADNJU VOZNOG TRAKA ZA TERETNA VOZILA NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA LIPOVAC - GP BAJAKOVO
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71322000-1 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 400.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 2.2.2022. 12:00
Datum objave 27.12.2021.
Datum slanja 24.12.2021.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 24.01.2022. 21.01.2022.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: J245 Knjiga 1 - Opći dio (IZMJENA 11.01.2021.) .pd...
Zadnja promjena: 11.1.2022. 13:07:56
Naziv: J245 Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf
Zadnja promjena: 24.12.2021. 10:34:13
Naziv: J245 Knjiga 3 - Projektni zadatak.pdf
Zadnja promjena: 24.12.2021. 10:34:18
Naziv: J245 1. Izmjena i 1. Objašnjenje dokumentacije o...
Zadnja promjena: 11.1.2022. 13:07:36
Naziv: J245 2. Izmjena i 2. Objašnjenje dokumentacije o...
Zadnja promjena: 21.1.2022. 9:08:39

ESPD - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA DOGRADNJU VOZNOG TRAKA ZA TERETNA VOZILA NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA LIPOVAC - GP BAJAKOVOPovratak na vrh

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG

Naziv: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG
Zadnja promjena: 24.12.2021. 10:36:29

Troškovnik - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA DOGRADNJU VOZNOG TRAKA ZA TERETNA VOZILA NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA LIPOVAC - GP BAJAKOVOPovratak na vrh

Troškovnik - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA DOGRADNJU VOZNOG TRAKA ZA TERETNA VOZILA NA ...

Naziv: J245 Knjiga 4 - Troškovnik (IZMJENA 21.01.2022.).x...
Zadnja promjena: 21.1.2022. 9:08:51