Objava - Poziv na nadmetanje - sektor

Preuzimanje objave
Naručitelj Plinacro d.o.o.
Oznaka/broj 2016/S 005-0003802
Naziv IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KOZARAC-SLOBODNICA DN 800-75
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje - sektor
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71322000-1 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.100.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 17.3.2016. 10:00
Datum objave 23.2.2016.
Datum slanja 22.2.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima - sektor 13.04.2016. 12.04.2016.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje PN-I-82-16-MB.pdf
Zadnja promjena: 22.2.2016. 15:32:47
Naziv: Teh. spec ( Projektni zadatak) 82-16.pdf
Zadnja promjena: 22.2.2016. 15:32:57
Naziv: MZOP_rješenje o prihvatljivosti pl Kozarac-Slobodn...
Zadnja promjena: 22.2.2016. 15:33:08
Naziv: 160128_pregledna Kozarac-Slobodnica.pdf
Zadnja promjena: 22.2.2016. 15:33:19
Naziv: Izmjena DZN (1) 82.pdf
Zadnja promjena: 3.3.2016. 15:00:30

Troškovnik - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KOZARAC-SLOBODNICA DN 800-75Povratak na vrh

Troškovnik - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KOZARAC-SLOBODNICA DN 800-75

Naziv: Troskovnik 82-16.pdf
Zadnja promjena: 22.2.2016. 15:34:41

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda 82.doc
Zadnja promjena: 17.3.2016. 10:07:51