Objava - Poziv na nadmetanje - sektor

Preuzimanje objave
Naručitelj 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Oznaka/broj 2016/S 005-0004907
Naziv „Usluga izrade projektne dokumentacije kanalizacijske mreže, crpnih stanica i havarijskih ispusta sanitarno potrošnih otpadnih voda aglomeracije Umag, Savudrija i Novigrad za sufinanciranje iz fondova EU“
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje - sektor
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.3.2016. 09:00
Datum objave 7.3.2016.
Datum slanja 4.3.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima - sektor 19.04.2016. 18.04.2016.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje PROJEKTIRANJE aglomera...
Zadnja promjena: 4.3.2016. 14:19:19
Naziv: Projektni zadatak - E-MV-05-16.pdf
Zadnja promjena: 4.3.2016. 14:20:03

Troškovnik - „Usluga izrade projektne dokumentacije kanalizacijske mreže, crpnih stanica i havarijskih ispusta sanitarno potrošnih otpadnih voda aglomeracije Umag, Savudrija i Novigrad za sufinanciranje iz fondova EU“Povratak na vrh

Troškovnik - „Usluga izrade projektne dokumentacije kanalizacijske mreže, crpnih stanica i havarijskih ispusta sanitarno...

Naziv: Troškovnik projektiranje - E-MV-05-16.pdf
Zadnja promjena: 4.3.2016. 14:23:58

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: GRAFIČKI PRIKAZ ZAHVATA.pdf
Zadnja promjena: 18.3.2016. 7:45:36

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: UPIT.pdf
Zadnja promjena: 18.3.2016. 8:25:48

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda
Zadnja promjena: 25.3.2016. 9:20:37