Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Oznaka/broj 2022/ 0BP-01300
Naziv Radovi na izgradnji zamjenske zgrade područne škole Laz
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 16.5.2022. 09:00
Datum objave 28.4.2022.
Datum slanja 27.4.2022.
Zakon Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom NN 117/21
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima 17.06.2022. 15.06.2022.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: II. Izmjena Poziva na dostavu ponude.docx
Zadnja promjena: 10.5.2022. 12:18:34
Naziv: Građevinska dozvola.pdf
Zadnja promjena: 27.4.2022. 13:48:26
Naziv: MAPA 1 - Arhitektonski projekt.pdf
Zadnja promjena: 27.4.2022. 13:48:39
Naziv: MAPA 2 -Građevinski projekt - FIZIKA.pdf
Zadnja promjena: 27.4.2022. 13:48:45
Naziv: MAPA 3 - Građevinski projekt - projekt konstrukcij...
Zadnja promjena: 27.4.2022. 13:48:52
Naziv: MAPA 4 - Elektrotehnički projekt.pdf
Zadnja promjena: 27.4.2022. 13:48:58
Naziv: MAPA 5 - Građevinski projekt vodovoda i odvodnje.p...
Zadnja promjena: 27.4.2022. 13:49:04
Naziv: MAPA 6 - Strojarski projekt.pdf
Zadnja promjena: 27.4.2022. 13:49:10
Naziv: MAPA 7 - Projekt dizala.pdf
Zadnja promjena: 27.4.2022. 13:49:16
Naziv: Elaborat zaštite na radu.pdf
Zadnja promjena: 27.4.2022. 13:49:26
Naziv: Geotehnički elaborat.pdf
Zadnja promjena: 27.4.2022. 13:49:34
Naziv: OBJAŠNJENJE STAVKI TROŠKOVNIKA i I. IZMJENA POZIVA...
Zadnja promjena: 6.5.2022. 14:36:14
Naziv: II. OBJAŠNJENJE STAVKI TROŠKOVNIKA i II. IZMJENA P...
Zadnja promjena: 10.5.2022. 12:18:46
Naziv: Sheme stolarije.pdf
Zadnja promjena: 10.5.2022. 12:18:52

ESPD - Radovi na izgradnji zamjenske zgrade područne škole LazPovratak na vrh

Radovi na izgradnji zamjenske zgrade područne škole Laz

Naziv: Radovi na izgradnji zamjenske zgrade područne škol...
Zadnja promjena: 27.4.2022. 13:57:12

Troškovnik - Radovi na izgradnji zamjenske zgrade područne škole LazPovratak na vrh

Troškovnik - Radovi na izgradnji zamjenske zgrade područne škole Laz

Naziv: Troškovnik 10.05..xlsx
Zadnja promjena: 10.5.2022. 12:20:16

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru / poništenju

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 6.6.2022. 11:42:58

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 6.6.2022. 11:42:34

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 16.5.2022. 9:29:48

Obavijest o ispravku roka za dostavuPovratak na vrh

Obavijest o ispravku roka za dostavu

Naziv: Obavijest o ispravku roka za dostavu
Zadnja promjena: 6.5.2022. 14:39:58
Oznaka: Klasa: 361-01/22-01/68 - 19

Obavijest o ispravku roka za dostavu

Naziv: Obavijest o ispravku roka za dostavu
Zadnja promjena: 10.5.2022. 12:19:44
Oznaka: Klasa: 361-01/22-01/68 - 23