Objava - Poziv na nadmetanje

Preuzimanje objave
Naručitelj Grad Umag-Umago
Oznaka/broj 2016/S 002-0007568
Naziv Usluga tehničke podrške upravljanja projektom Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog (neopasnog) otpada „Donji Picudo-istok
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71310000-4 Tehničke savjetodavne usluge i savjetodavne usluge u graditeljstvu
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 223.043,76
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 29.4.2016. 13:00
Datum objave 11.4.2016.
Datum slanja 8.4.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 22.07.2016. 21.07.2016.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: DZN Tehnička podrška - 14.04..pdf
Zadnja promjena: 14.4.2016. 14:56:27
Naziv: Glavni projekt sa elaboratima_Istok.zip
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:23:24
Naziv: Dopuna Glavnog projekta_Istok (2).pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:23:45
Naziv: Elaborat zastite od pozara1.pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:24:00
Naziv: Geodetski situacijski nacrt zapad.pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:24:20
Naziv: Geodetski suituacijski nacrt istok.pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:24:38
Naziv: Građev dozvola 30 10 2015 .pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:24:57
Naziv: ZAHTJEVI NARUČITELJA.pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:25:12
Naziv: Zatvaranje Donji Picudo građevinska dozvola 18 03 ...
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:25:26
Naziv: Elaborati ZAPAD.zip
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:25:51
Naziv: Glavni projekt ZAPAD.zip
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:27:05
Naziv: Odgovor na upit.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2016. 14:55:52
Naziv: Odgovor na upit 18.04.2016..pdf
Zadnja promjena: 18.4.2016. 14:58:49
Naziv: Prijedlog ugovora o provedbi usluge tehničke podrš...
Zadnja promjena: 18.4.2016. 14:59:16
Naziv: Odgovor na upit 19.04.2016..pdf
Zadnja promjena: 19.4.2016. 15:09:08
Naziv: Odgovor na upit 21.04.2016..pdf
Zadnja promjena: 21.4.2016. 14:53:38
Naziv: Odgovor na upit 25.04.2016..pdf
Zadnja promjena: 25.4.2016. 11:32:10

Troškovnik - Usluga tehničke podrške upravljanja projektom Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog (neopasnog) otpada „Donji Picudo-istokPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga tehničke podrške upravljanja projektom Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog (neopasnog) otp...

Naziv: Troškovnik.pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 11:53:01

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda
Zadnja promjena: 29.4.2016. 13:07:34