Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD SAMOBOR
Oznaka/broj 2022/ 0BP-02286
Naziv Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za obnovu zgrade na adresi Trg kralja Tomislava 5
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 28.7.2022. 14:00
Datum objave 20.7.2022.
Datum slanja 19.7.2022.
Zakon Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom NN 117/21
Elektronička dostava ponuda Da
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Poziv na dostavu ponuda-Samobor_19.07.2022..docx
Zadnja promjena: 19.7.2022. 13:19:21
Naziv: Prilog I - Projektni zadatak - projektiranje Trg k...
Zadnja promjena: 19.7.2022. 13:19:30
Naziv: Prilog II - Troškovnik Trg kralja Tomislava 5 19.0...
Zadnja promjena: 19.7.2022. 13:22:57
Naziv: Prilog III - Životopis stručnjaka 19.07.2022..docx
Zadnja promjena: 19.7.2022. 13:19:45
Naziv: Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju.docx
Zadnja promjena: 19.7.2022. 13:19:52
Naziv: 6. I izmjena Poziv na dostavu ponuda-Samobor_2107....
Zadnja promjena: 21.7.2022. 14:11:46

Troškovnik - Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za obnovu zgrade na adresi Trg kralja Tomislava 5Povratak na vrh

Troškovnik - Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za obnovu zgrade na adresi Trg kralja Tomislava 5

Naziv: Prilog II - Troškovnik Trg kralja Tomislava 5 19.0...
Zadnja promjena: 19.7.2022. 13:26:52

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 5. Odgovor na upit gs _21.07.22..pdf
Zadnja promjena: 21.7.2022. 14:11:30

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru / poništenju

Naziv: 16. Odluka o odabiru_Nabava usluge izrade projektn...
Zadnja promjena: 17.8.2022. 15:28:48

Odluka o odabiru / poništenju

Naziv: 22. Odluka o poništenju_Nabava projektne dokumenta...
Zadnja promjena: 3.10.2022. 14:24:48

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 10. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Izrada pro...
Zadnja promjena: 17.8.2022. 15:29:45
Naziv: 20. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Izrada pro...
Zadnja promjena: 3.10.2022. 14:25:14

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 20. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Izrada pro...
Zadnja promjena: 3.10.2022. 14:27:33

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: 9. Zapisnik o otvaranju ponuda-Nabava usluge izrad...
Zadnja promjena: 28.7.2022. 14:17:33