Objava - Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava

Preuzimanje objave
Naručitelj ODVODNJA SAMOBOR d.o.o.
Oznaka/broj 2022/S 0F5-0030110
Naziv Sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu - CENTAR Kolektori Obrtnička,Livadićeva-Trg kralja Tomislava–Klešićeva-šetnica,Gajeva(do rotora),Šmidhenova,Krležina
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45453100-8 Sanacijski radovi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.350.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 16.9.2022. 09:00
Datum objave 26.7.2022.
Datum slanja 25.7.2022.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 02.09.2022. 01.09.2022.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: II. Izmjena Knjige 1 - Centar.pdf
Zadnja promjena: 1.9.2022. 11:12:40
Naziv: 1.2. Knjiga 2 - Ugovor - Sanacija Centar.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2022. 15:46:16
Naziv: 1.4. Elaborat radova sanacije sustavnje CENT.pdf
Zadnja promjena: 25.7.2022. 15:46:23
Naziv: 1. Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjekti...
Zadnja promjena: 1.8.2022. 14:15:17
Naziv: 2. Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjekti...
Zadnja promjena: 2.8.2022. 16:22:21
Naziv: 3. Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjekti...
Zadnja promjena: 1.9.2022. 11:13:12

ESPD - Sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu - CENTAR Kolektori Obrtnička,Livadićeva-Trg kralja Tomislava–Klešićeva-šetnica,Gajeva(do rotora),Šmidhenova,KrležinaPovratak na vrh

Sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Sa

Naziv: Sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Sa
Zadnja promjena: 25.7.2022. 15:43:27

Troškovnik - Sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu - CENTAR Kolektori Obrtnička,Livadićeva-Trg kralja Tomislava–Klešićeva-šetnica,Gajeva(do rotora),Šmidhenova,KrležinaPovratak na vrh

Troškovnik - Sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu - CENTAR Kolektori Obrtnička,...

Naziv: II. Izmjena Troškovnik sanacije CENTAR.xlsx
Zadnja promjena: 2.8.2022. 16:21:17

Odluke o odabiru - Sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu - CENTAR Kolektori Obrtnička,Livadićeva-Trg kralja Tomislava–Klešićeva-šetnica,Gajeva(do rotora),Šmidhenova,KrležinaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 6.10.2022. 17:05:50

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 1. Odgovori naručitelja CENTAR - 1. dio.pdf
Zadnja promjena: 1.8.2022. 14:10:22

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 1. Odgovori naručitelja Centar - 2. dio Centar.pdf
Zadnja promjena: 2.8.2022. 16:20:12

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacijePovratak na vrh

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacije

Naziv: Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju i...
Zadnja promjena: 8.8.2022. 10:22:56

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 6.10.2022. 17:06:30
Naziv: Prilozi.zip
Zadnja promjena: 6.10.2022. 17:06:29

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - kolektori CEN...
Zadnja promjena: 16.9.2022. 9:23:19