Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj Sisački vodovod d.o.o.
Oznaka/broj 2022/ 0BP-02940
Naziv Rekonstrukcija i dogradnja nadzorno upravljačkog sustava (NUS) postrojenja za kondicioniranje vode Novo Selište
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45311000-0 Radovi električnog ožičenja i elektromontažni radovi
Vrsta postupka Nabava obnova
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 4.10.2022. 12:00
Datum objave 22.9.2022.
Datum slanja 21.9.2022.
Zakon Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom NN 117/21
Elektronička dostava ponuda Da
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DON_ Rekonstrukcija NUS-a u postrojenju Novo Seliš...
Zadnja promjena: 21.9.2022. 9:32:57
Naziv: PROJEKT NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA.pdf
Zadnja promjena: 21.9.2022. 9:34:13
Naziv: Projekt_NUS.pdf
Zadnja promjena: 21.9.2022. 9:34:27
Naziv: Objašnjenje za protokol IEC 62351.pdf
Zadnja promjena: 21.9.2022. 9:34:34
Naziv: 1. izmjene Dokumentacije o nabavi_podnesak.pdf
Zadnja promjena: 29.9.2022. 10:04:07
Naziv: DON_ Rekonstrukcija NUS-a u postrojenju Novo Seliš...
Zadnja promjena: 29.9.2022. 10:04:33
Naziv: Objašnjenje za normu IEC 62443.pdf
Zadnja promjena: 29.9.2022. 10:04:42

ESPD - Rekonstrukcija i dogradnja nadzorno upravljačkog sustava (NUS) postrojenja za kondicioniranje vode Novo SelištePovratak na vrh

Rekonstrukcija i dogradnja nadzorno upravljačkog s

Naziv: Rekonstrukcija i dogradnja nadzorno upravljačkog s
Zadnja promjena: 21.9.2022. 9:42:21

Troškovnik - Rekonstrukcija i dogradnja nadzorno upravljačkog sustava (NUS) postrojenja za kondicioniranje vode Novo SelištePovratak na vrh

Troškovnik - Rekonstrukcija i dogradnja nadzorno upravljačkog sustava (NUS) postrojenja za kondicioniranje vode Novo Sel...

Naziv: Troškovnik.xlsx
Zadnja promjena: 21.9.2022. 9:43:32

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovor na zahtjev za pojašnjenje.pdf
Zadnja promjena: 28.9.2022. 11:05:51

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovor na zahtjev za pojašnjenje.pdf
Zadnja promjena: 28.9.2022. 14:40:23

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovor na zahtjev za pojašnjenje.pdf
Zadnja promjena: 3.10.2022. 7:38:52

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru / poništenju

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 3.11.2022. 14:23:30

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 3.11.2022. 14:25:26
Naziv: pojašnjenje i upotpunjavanje ponude, prihvat račun...
Zadnja promjena: 3.11.2022. 14:23:53
Naziv: dohvat iz registra.zip
Zadnja promjena: 3.11.2022. 14:24:03
Naziv: ažurirani popratni dokumenti.zip
Zadnja promjena: 3.11.2022. 14:24:26
Naziv: nadopuna ažuriranih popratnih dokumenata.zip
Zadnja promjena: 3.11.2022. 14:25:08

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda.pdf
Zadnja promjena: 4.10.2022. 12:11:41

Obavijest o ispravku roka za dostavuPovratak na vrh

Obavijest o ispravku roka za dostavu

Naziv: Obavijest o ispravku roka za dostavu
Zadnja promjena: 29.9.2022. 10:03:04
Oznaka: E MV 11/2022 - 9