Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Oznaka/broj 2022/ 0BP-03162
Naziv Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za konstrukcijsku obnovu potresom oštećenih obiteljskih kuća na području Granešina Nova, Dubrava
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71000000-8 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 22.11.2022. 11:00
Datum objave 10.10.2022.
Datum slanja 7.10.2022.
Zakon Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom NN 117/21
Elektronička dostava ponuda Da
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: POZIV_I._IZMJ.7z
Zadnja promjena: 17.10.2022. 14:06:24
Naziv: Obavijest_I._izmjena_Poziva_94-22.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2022. 14:06:16
Naziv: Obavijest_II_izmj_prod_roka_94-22.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2022. 11:00:40
Naziv: Obavijest_III_izmj_Poziva_94-22.pdf
Zadnja promjena: 8.11.2022. 14:19:27
Naziv: Obavijest_IV_izmj_Poziva_94-22.pdf
Zadnja promjena: 9.11.2022. 11:01:18

ESPD - Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za konstrukcijsku obnovu potresom oštećenih obiteljskih kuća na području Granešina Nova, DubravaPovratak na vrh

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za ko

Naziv: Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za ko
Zadnja promjena: 7.10.2022. 11:51:00

Troškovnik - Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za konstrukcijsku obnovu potresom oštećenih obiteljskih kuća na području Granešina Nova, DubravaPovratak na vrh

Troškovnik - Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za konstrukcijsku obnovu potresom oštećenih obiteljskih kuća n...

Naziv: Privitak_2_Troskovnik_94-22.xlsx
Zadnja promjena: 7.10.2022. 11:51:54

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru / poništenju

Naziv: Odluka.pdf
Zadnja promjena: 6.12.2022. 13:51:26

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik.pdf
Zadnja promjena: 6.12.2022. 13:51:27

Obavijest o ispravku roka za dostavuPovratak na vrh

Obavijest o ispravku roka za dostavu

Naziv: Obavijest o ispravku roka za dostavu
Zadnja promjena: 17.10.2022. 14:08:09
Oznaka: 406-03/22-04/342 - 4

Obavijest o ispravku roka za dostavu

Naziv: Obavijest o ispravku roka za dostavu
Zadnja promjena: 31.10.2022. 10:58:19
Oznaka: 406-03/22-04/342 - 5

Obavijest o ispravku roka za dostavu

Naziv: Obavijest o ispravku roka za dostavu
Zadnja promjena: 9.11.2022. 10:58:17
Oznaka: 406-03/22-04/342 - 8