Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Preuzimanje objave
Naručitelj PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Oznaka/broj 2022/ 0BP-03398
Naziv Usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova-Koordinator II za potrebe obnove zgrada PMF-a stradalih u potresu (ODVOJENA NABAVA) Grupa 1–na lokaciji Rooseveltov trg 6,Zagreb
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71310000-4 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.11.2022. 12:00
Datum objave 31.10.2022.
Datum slanja 28.10.2022.
Zakon Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom NN 117/21
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima 17.02.2023. 16.02.2023.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Poziv na dostavu ponuda.pdf
Zadnja promjena: 28.10.2022. 15:18:19
Naziv: Prilog III.docx
Zadnja promjena: 28.10.2022. 14:50:55
Naziv: Pojašnjenje 07.11.2022.pdf
Zadnja promjena: 7.11.2022. 15:28:59
Naziv: Izmijenjeni Poziv na dostavu ponuda br. 1 .pdf
Zadnja promjena: 7.11.2022. 15:29:11
Naziv: Ispravak Pojašnjenja 07.11.2022.pdf
Zadnja promjena: 7.11.2022. 15:51:01

Troškovnik - Usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova-Koordinator II za potrebe obnove zgrada PMF-a stradalih u potresu (ODVOJENA NABAVA) Grupa 1–na lokaciji Rooseveltov trg 6,ZagrebPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova-Koordinator II za potrebe obnove zgrada PMF-a s...

Naziv: Prilog II. Troškovnik.xls
Zadnja promjena: 28.10.2022. 14:54:51

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 07.11.2022.pdf
Zadnja promjena: 7.11.2022. 15:30:21

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Ispravak Pojašnjenja 07.11.2022.pdf
Zadnja promjena: 7.11.2022. 15:51:23

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru / poništenju

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 1.2.2023. 16:02:19

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 028M-PMF22.pdf
Zadnja promjena: 1.2.2023. 16:02:20
Naziv: PRILOZI.zip
Zadnja promjena: 1.2.2023. 16:02:01

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o otvaranju ponuda + Upisnik.pdf
Zadnja promjena: 10.11.2022. 12:22:30