Objava - Poziv na nadmetanje

Preuzimanje objave
Naručitelj HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Oznaka/broj 2016/S 002-0013150
Naziv Standardi i kitovi za molekularnu dijagnostiku
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 430.222,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 8.7.2016. 10:00
Datum objave 14.6.2016.
Datum slanja 13.6.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 28.12.2016. 27.12.2016.
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku 28.06.2016. 27.06.2016.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacije za nadmetanje Standardi i kitovi za ...
Zadnja promjena: 13.6.2016. 13:30:28
Naziv: Pojašnjenje točke 4.pdf
Zadnja promjena: 15.6.2016. 13:02:56
Naziv: Specifikacija stavke grupe 2.pdf
Zadnja promjena: 27.6.2016. 15:30:51
Naziv: Pojašnjenje grupe 7.pdf
Zadnja promjena: 1.7.2016. 10:48:52

Troškovnik - Kitovi i DNA markeri za molekularnu dijagnostikuPovratak na vrh

Troškovnik - Kitovi i DNA markeri za molekularnu dijagnostiku

Naziv: Grupa 1 Kitovi i DNA markeri za molekularnu dijagn...
Zadnja promjena: 13.6.2016. 13:39:21

Troškovnik - Reagensi i potrošni materijal za izolaciju DNA, PCR, REAL TIME PCR i elektroforezuPovratak na vrh

Troškovnik - Reagensi i potrošni materijal za izolaciju DNA, PCR, REAL TIME PCR i elektroforezu

Naziv: Grupa 2 Reagensi i potrošni materijal za izolaciju...
Zadnja promjena: 13.6.2016. 13:40:00

Troškovnik - Razni reagensi za molekularnu biologijuPovratak na vrh

Troškovnik - Razni reagensi za molekularnu biologiju

Naziv: Grupa 3 Razni reatgensi za molekularnu biologiju.x...
Zadnja promjena: 13.6.2016. 13:40:17

Troškovnik - Hibridizacijski testovi, kitovi za molekularnu detekciju mikroorganizama, reagensi i potrošni materijal za izvođenjePovratak na vrh

Troškovnik - Hibridizacijski testovi, kitovi za molekularnu detekciju mikroorganizama, reagensi i potrošni materijal za ...

Naziv: Grupa 4 Hibridizacijski testovi, kitovi za mol.det...
Zadnja promjena: 13.6.2016. 13:40:35

Troškovnik - Testovi za epidemiološku virološku dijagnostiku (enzimi i nukleotidi za dijagnostiku vurusa influence)Povratak na vrh

Troškovnik - Testovi za epidemiološku virološku dijagnostiku (enzimi i nukleotidi za dijagnostiku vurusa influence)

Naziv: Grupa 5 Testovi za epidemiološku virološku dijagno...
Zadnja promjena: 13.6.2016. 13:40:55

Troškovnik - Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku hrane i predmeta opće uporabePovratak na vrh

Troškovnik - Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku hrane i predmeta opće uporabe

Naziv: Grupa 6 Pribor i potrošni materijal za molekularnu...
Zadnja promjena: 13.6.2016. 13:41:08

Troškovnik - Molekularni testovi za detekciju Mycoplasma spp. u staničnim kulturamaPovratak na vrh

Troškovnik - Molekularni testovi za detekciju Mycoplasma spp. u staničnim kulturama

Naziv: Grupa 7 Molekularni testovi za detekciju Mycoplasm...
Zadnja promjena: 13.6.2016. 13:41:19

Troškovnik - Kitovi za određivanje alergena PCR metodomPovratak na vrh

Troškovnik - Kitovi za određivanje alergena PCR metodom

Naziv: Grupa 8 Kitovi za određivanje alergena PCR metodom...
Zadnja promjena: 13.6.2016. 13:41:36

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda
Zadnja promjena: 8.7.2016. 10:30:04