Objava - Poziv na nadmetanje

Preuzimanje objave
Naručitelj Grad Požega
Oznaka/broj 2016/S 002-0014716
2016/S 128-230751Pregled objave u TED-u
Naziv Energetska usluga-provedba projekta energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Požegi
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71314200-4 Usluge u području gospodarenja energijom
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.800.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 29.8.2016. 12:00
Datum objave 5.7.2016.
Datum slanja 4.7.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku 17.08.2016. 16.08.2016.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija_energetska učink.javne rasvjete_grad...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:02:02
Naziv: Prilog 1 - Ponudbeni_list - Grad Požega - EV-15-16...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:02:35
Naziv: Prilog 2 - Ponudbene_tablice_Grad Požega_EV-15-16....
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:03:14
Naziv: Prilog 3 - Izvješće o energetskom pregledu javne r...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:04:25
Naziv: Prilog 4 - Izjava o čuvanju povjerljivih informaci...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:04:38
Naziv: Prilog 5 - Ovlast za zastupanje Grad Požega_EV-15-...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:04:57
Naziv: Prilog 6 - Zapisnik o primopredaji-Grad Požega_EV-...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:05:17
Naziv: Prilog 6a - Referentna potrošnja i referentni uvje...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:05:33
Naziv: Prilog 7 - Projektni zadatak_rasvjeta_grad Požega_...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:06:03
Naziv: Prilog 7a - Upute JP JR 2015 (002)_grad Požega_EV-...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:06:34
Naziv: Prilog 7b- Odluka o odabiru_grad Požega_EV-15-16.p...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:07:09
Naziv: Prilog 8 - Prijedlog Ugovora o energetskom učinku_...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:07:48
Naziv: Prilog 8a - Smjernice za praćenje ušteda_grad Pože...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:08:12
Naziv: Prilog 3 - Izvješće o energetskom pregledu javne r...
Zadnja promjena: 29.7.2016. 14:48:28
Naziv: Pojašnjenje br.1.ENERG.UČINK.JAVNA RASVJETA-EV-15-...
Zadnja promjena: 4.8.2016. 13:15:26
Naziv: Prilog uz Pojašnjenje br.1. _ evidencija ulica sa ...
Zadnja promjena: 4.8.2016. 13:21:25
Naziv: Pojašnjenje br 2 ENERG UČINK JAVNA RASVJETA-EV-15-...
Zadnja promjena: 10.8.2016. 10:13:08
Naziv: Prilog 8 - Prijedlog Ugovora o energetskom učinku ...
Zadnja promjena: 10.8.2016. 10:13:45
Naziv: Dokumentacija_za nadmetanje_izmjena br.1_ rasvjeta...
Zadnja promjena: 16.8.2016. 13:26:53
Naziv: Dokumentacija_za nadmetanje_izmjena br.2_ rasvjeta...
Zadnja promjena: 17.8.2016. 12:04:12
Naziv: Pojašnjenje br 3 ENERG UČINK JAVNA RASVJETA-EV-15-...
Zadnja promjena: 17.8.2016. 12:05:10
Naziv: Pojašnjenje br 4 ENERG UČINK JAVNA RASVJETA-EV-15-...
Zadnja promjena: 24.8.2016. 14:37:48

Troškovnik - Energetska usluga-provedba projekta energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu PožegiPovratak na vrh

Troškovnik - Energetska usluga-provedba projekta energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Požegi

Naziv: Prilog 9 - Troškovnik - Grad Požega_rasvjeta EV-15...
Zadnja promjena: 4.7.2016. 10:10:48

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Naziv: Odluka-odabir JR EV-15-16.pdf
Zadnja promjena: 26.10.2016. 15:24:22

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: zapisnik EV-15-16.pdf
Zadnja promjena: 4.11.2016. 15:07:22

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda
Zadnja promjena: 29.8.2016. 12:15:57