Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naručitelj Grad Umag-Umago
Oznaka/broj 2016/S 003-0015936
Naziv Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog (neopasnog) otpada „Donji Picudo-istok“
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45222110-3 Radovi na izgradnji odlagališta za otpad
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 12.763.807,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 22.4.2016. 13:00
Datum objave 18.7.2016.
Datum slanja 15.7.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku 12.04.2016. 11.04.2016.
Poziv na nadmetanje 29.03.2016. 25.03.2016.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Konačna verzija dzn radovi Umag 11. travnja 2016....
Zadnja promjena: 11.4.2016. 14:41:22
Naziv: Prijedlog ugovora .pdf
Zadnja promjena: 25.3.2016. 11:58:39
Naziv: Glavni projekt sa elaboratima_Istok.zip
Zadnja promjena: 25.3.2016. 12:12:39
Naziv: Dopuna Glavnog projekta_Istok (2).pdf
Zadnja promjena: 25.3.2016. 12:13:03
Naziv: Elaborat zastite od pozara1.pdf
Zadnja promjena: 25.3.2016. 12:13:48
Naziv: Geodetski situacijski nacrt zapad.pdf
Zadnja promjena: 25.3.2016. 12:14:07
Naziv: Geodetski suituacijski nacrt istok.pdf
Zadnja promjena: 25.3.2016. 12:14:26
Naziv: Građev dozvola 30 10 2015 .pdf
Zadnja promjena: 25.3.2016. 12:14:50
Naziv: PRIJEDLOG TROSKOVNIKA ISTOK + BAKLJA rev 5.pdf
Zadnja promjena: 25.3.2016. 12:15:11
Naziv: ZAHTJEVI NARUČITELJA.pdf
Zadnja promjena: 25.3.2016. 12:15:38
Naziv: Zatvaranje Donji Picudo građevinska dozvola 18 03 ...
Zadnja promjena: 25.3.2016. 12:15:55
Naziv: Elaborati ZAPAD.zip
Zadnja promjena: 25.3.2016. 12:19:42
Naziv: Glavni projekt ZAPAD.zip
Zadnja promjena: 25.3.2016. 12:27:18
Naziv: Odgovor na upit.pdf
Zadnja promjena: 12.4.2016. 10:19:28
Naziv: Odgovor na upite zainteresiranih gosp subjekata-1...
Zadnja promjena: 13.4.2016. 16:15:58
Naziv: Odgovor na upit-14.04.2016..pdf
Zadnja promjena: 14.4.2016. 14:49:09
Naziv: Odgovori na upite 18.04.2016..pdf
Zadnja promjena: 18.4.2016. 15:26:02

Troškovnik - Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog (neopasnog) otpada „Donji Picudo-istok“Povratak na vrh

Troškovnik - Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog (neopasnog) otpada „Donji Picudo-istok“

Naziv: PRIJEDLOG TROSKOVNIKA ISTOK + BAKLJA rev 5.pdf
Zadnja promjena: 25.3.2016. 12:31:06

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda
Zadnja promjena: 22.4.2016. 13:27:52