Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD TROGIR
Oznaka/broj 2023/S 0F2-0012355
2023/S 061-180993Pregled objave u TED-u
Naziv Nabava opreme (elektroakustika, gledalište i pomične pregrade te ostala oprema) za novi edukacijsko-kulturni centar u sklopu projekta Adaptacija kino dvorane
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 32321200-1 Audiovizualna oprema
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 783.100,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.4.2023. 12:00
Datum objave 27.3.2023.
Datum slanja 22.3.2023.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 04.08.2023. 01.08.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 31.07.2023. 27.07.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 17.07.2023. 12.07.2023.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: I.Izmjena Dokumentacije o nabavi 0223 VV.pdf
Zadnja promjena: 12.4.2023. 12:05:33
Naziv: 1. ETS FARAGO KinoTrogir OPREMA_K1 -1.pdf
Zadnja promjena: 22.3.2023. 15:19:44
Naziv: 2. FGAG KinoTrogir OPREMA_K2 -1.pdf
Zadnja promjena: 22.3.2023. 15:19:51
Naziv: 3. FGAG KinoTrogir OPREMA_K3 -1.pdf
Zadnja promjena: 22.3.2023. 15:20:00
Naziv: 7. Prijedlog ugovora GRUPA 1.pdf
Zadnja promjena: 12.4.2023. 12:05:45
Naziv: 8. Prijedlog ugovora GRUPA 2.pdf
Zadnja promjena: 12.4.2023. 12:05:54
Naziv: 9. Prijedlog ugovora GRUPA 3.pdf
Zadnja promjena: 12.4.2023. 12:06:01
Naziv: 10. OBRAZAC 1 - Izjava o dostavi jamstva za otklan...
Zadnja promjena: 22.3.2023. 15:20:47
Naziv: 11. OBRAZAC 2 - Izjava o dostavi jamstva za otklan...
Zadnja promjena: 22.3.2023. 15:21:00
Naziv: 12. OBRAZAC 3 - Izjava o dostavi jamstva za otklan...
Zadnja promjena: 22.3.2023. 15:21:04
Naziv: I IZMJENA DON-a.pdf
Zadnja promjena: 12.4.2023. 12:03:28
Naziv: 13. OBRAZAC 4- Izjava o nepostojanju okolnosti iz ...
Zadnja promjena: 12.4.2023. 12:03:57

ESPD - 1Povratak na vrh

Grupe 1Nabava opreme (elektroakustika, gledalište i pomič

Naziv: Grupe 1Nabava opreme (elektroakustika, gledalište...
Zadnja promjena: 22.3.2023. 15:29:31

ESPD - 2Povratak na vrh

Grupe 2Nabava opreme (elektroakustika, gledalište i pomič

Naziv: Grupe 2Nabava opreme (elektroakustika, gledalište...
Zadnja promjena: 22.3.2023. 15:40:41

ESPD - 3Povratak na vrh

Grupe 3Nabava opreme (elektroakustika, gledalište i pomič

Naziv: Grupe 3Nabava opreme (elektroakustika, gledalište...
Zadnja promjena: 22.3.2023. 15:43:56

Troškovnik - Nabava elektroakustikePovratak na vrh

Troškovnik - Nabava elektroakustike

Naziv: 4. Prilog 4. Troškovnik – GRUPA 1 (Troškovnik elek...
Zadnja promjena: 22.3.2023. 15:50:11

Troškovnik - Nabava gledališta i pomičnih pregradaPovratak na vrh

Troškovnik - Nabava gledališta i pomičnih pregrada

Naziv: 5. Prilog 5. Troškovnik - GRUPA 2 (Troškovnik gled...
Zadnja promjena: 22.3.2023. 15:50:30

Troškovnik - Nabava ostale opremePovratak na vrh

Troškovnik - Nabava ostale opreme

Naziv: 6. Prilog 6. Troškovnik - GRUPA 3 (Troškovnik osta...
Zadnja promjena: 22.3.2023. 15:50:36

Odluke o odabiru - Nabava elektroakustikePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 1Odluka o odabiru Grupa 1.pdf
Zadnja promjena: 6.7.2023. 12:46:39

Odluke o odabiru - Nabava gledališta i pomičnih pregradaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 2Odluka o odabiru Grupa 2..pdf
Zadnja promjena: 6.7.2023. 12:47:02

Odluke o odabiru - Nabava ostale opremePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 3Odluka o odabiru Grupa 3.pdf
Zadnja promjena: 6.7.2023. 12:47:35

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 1.Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 02 23 VV.pdf
Zadnja promjena: 6.7.2023. 13:11:46
Naziv: Prilozi uz zapisnik 1.zip
Zadnja promjena: 6.7.2023. 12:59:45
Naziv: Prilozi uz zapisnik 2.zip
Zadnja promjena: 6.7.2023. 12:59:53
Naziv: Prilozi uz zapisniik 28. Brid d.o.o. Ažurirani pop...
Zadnja promjena: 6.7.2023. 13:01:27
Naziv: Prilozi uz zapisniki 29. Školski servis d.o.o. Ažu...
Zadnja promjena: 6.7.2023. 13:01:43
Naziv: 30.certifikati i izjave.zip
Zadnja promjena: 6.7.2023. 13:06:20
Naziv: 30.katalozi i linkovi 1.zip
Zadnja promjena: 6.7.2023. 13:07:28
Naziv: 30.katalozi i linkovi 2.zip
Zadnja promjena: 6.7.2023. 13:07:40
Naziv: 30.katalozi i linkovi 3.zip
Zadnja promjena: 6.7.2023. 13:07:52
Naziv: 30. katalozi i linkovi 4.zip
Zadnja promjena: 6.7.2023. 13:08:03
Naziv: Prilozi uz zapisnik 4.zip
Zadnja promjena: 6.7.2023. 13:08:37

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju Ponuda Ev. br.02 23 VV...
Zadnja promjena: 25.4.2023. 13:19:39